Nu bent u 50% tijd kwijt aan administratieve rompslomp. (Bovenste viltje)
Wij zorgen ervoor dat u veel meer tijd heeft voor uw onderneming en zelfs tijd
krijgt voor privé. (Onderste viltje)

Herken je als ondernemer de volgende signalen?

- Is uw rekening-courant saldo onvoldoende?
- Is de omzet van het bedrijf lager dan verwacht?
- Vallen de kosten hoger uit dan in de prognose?
- Worden deze kosten en de belastingen niet tijdig betaald?
- Krijgt u regelmatig klachten over de service?
- Krijgt u klachten over de kwaliteit van de producten?
- Heeft u veel ziekteverzuim?
- Neemt de bank meer contact op dan voorheen?
- Heeft de bank de rente verhoogd?

Neem dan contact op met HAW!

 

Plan van aanpak HAW:

- Oriënterend introductiegesprek op uw locatie
- Kort onderzoek en bespreking samenwerkingsvorm
- Rapport (3 à 4 pagina’s) en terugkoppeling
- Overname van de administratieve organisatie
- Regelmatige evaluatie van de voortgang